تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 22
  • بازدید دیروز : 95
  • بازدید کل : 394290

تغيير حالتهاي ماده چگونه است؟

تغيير حالتهاي ماده چگونه است؟ ج: ماده به طور عادي سه حالت دارد كه مي توانند در اثر افزايش يا كاهش درجات معيني از دما، بطور دو طرفه به هم تبديل شوند.لذا تبديلات ماده به شش صورت زير خواهد بود:     س: تغيير حالت( يا تغيير فاز) ماده چگونه است؟ ج: گذار از يك حالت(فاز) به يك حالت ديگر را تغيير حالت يا تغيير فاز مي نامند. مثل تغيير فاز ...

آزمايش 6-3: تعيين گرماي ويژه يك جسم

آزمايش 6-3: تعيين گرماي ويژه يك جسم وسايل لازم: گرماسنج( فلاسك، همزن و دماسنج) با ظرفيت گرمايي معين كه قبلاً اندازه گرفته ايد. يك جسم كوچك فلزي( مثل يك كليد)، يك همزن و يك دماسنج ديگر، ترازو، ظرف شيشه اي نسوز، چراغ الكلي يا گازي، سه پايه و شعله پخش كن، يك انبرك، يك دستگيره. اين آزمايش را نيز به طور گروهي انجام دهيد. 1- با استفاده از ...

آزمايش 6-2: گرما سنجي - تعيين ظرفيت گرمايي گرماسنج.

  آزمايش 6-2: گرما سنجي - تعيين ظرفيت گرمايي گرماسنج. وسايل لازم: ترازو، يك ظرف آب، چراغ الكلي يا گازي، سه پايه و شعله پخش كن، ظرف شيشه اي نسوز براي گرم كردن آب، يك فلاسك( يا ظرفي كه به خوبي عايق بندي شده باشد)، دو عدد همزن، دو عدد دماسنج جيوه اي، يك عدد دستگيره. آزمايش زير را به طور گروهي انجام دهيد. 1- 2/0 كيلوگرم آب( m1 ) درون فلاسك ...

منظور از اين بيان كه«ظرفيت گرمايي ويژه آب است» چيست؟

منظور از اين بيان كه«ظرفيت گرمايي ويژه آب است» چيست؟ ج: يعني براي اينكه دماي يك كيلوگرم آب به اندازه يك درجه كلوين( يا يك درجه سلسيوس) افزايش يابد، بايد به آن 4200ژول انرژي گرمايي بدهيم. تمرين 6-2: جسمي به جرم 250 گرم در دماي3 را به درون ظرف عايقي حاوي 500 گرم آب 25 مي اندازيم. پس از چند دقيقه دماي تعادل را اندازه مي گيريم. اگر دماي ...

دماي تعادل چيست؟

دماي تعادل چيست؟ ج: اگر دو جسم با دماهاي متفاوت را با هم تماس دهيم، گرما از جسمي كه دمايش بالاتر است به جسمي كه دمايش پايين تر است شارش مي كند تا اينكه دو جسم هم دما شوند، اين دما را دماي تعادل گوييم و آن را با نشان مي دهيم. دماي تعادل دو جسم مختلف با دماهاي متفاوت از رابطه زير بدست مي آيد: در صورتيكه دو جسم همجنس باشند( يعني ظرفيت ...

گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم از چه رابطه اي محاسبه مي شود؟

گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم از چه رابطه اي محاسبه مي شود؟ ج: از عوامل مؤثر در تغيير دماي يك جسم نتيجه مي شود: رابطه گرماسنجي در رابطه فوق گرما(Q ) بر حسب ژول، جرم جسم(m ) بر حسب كيلوگرم و گرماي ويژه (c ) بر حسب ژول بر كيلوگرم در كلوين و تغيير دما بر حسب كلوين است. س: گرماي ويژه(c) چيست؟ ج: انرژي گرمايي لازم براي تغيير دماي مكاي جرم يك ...

گرما سنجي چگونه است؟

گرما سنجي چگونه است؟ ج: دانش اندازه گيري گرما را گرما سنجي (يا كالريمتري) مي گويند. اين عمل به وسيله آزمايش در ابزارهاي خاصي با تبديل مقادير معيني از انرژي مكانيكي يا انرژي الكتريكي به گرما صورت مي گيرد. س: گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم به چه عواملي بستگي دارد؟ ج: آزمايش نشان مي دهد كه گرماي لازم(Q) براي تغيير دماي يك جسم به سه ...

برتريهاي دماسنج ترموكوپل نسبت به دماسنجهاي ديگر كدامند؟

برتريهاي دماسنج ترموكوپل نسبت به دماسنجهاي ديگر كدامند؟ ج: 1- كوچك بودن اتصال سيمها باعث مي شود كه اتصال به سرعت به تغيير دما پاسخ دهد و اين دقت اندازه گيري را بالا ببرد. 2- خروجي اين دماسنج، يك علامت الكتريكي( يك جريان ) است، كه مي تواند در دستگاههاي هشداردهنده تغييرات ناگهاني دما و يا وسيله هاي ثبت پيوسته تغييرات دما به كار رود. 3- ...

دماسنج ترموكوپل چگونه است؟

دماسنج ترموكوپل چگونه است؟ ج: وسيله اي را كه در آزمايش(6-1) ساخته مي شود ترموكوپل مي نامند. در واقع اين وسيله از دو رشته سيم يا نوار فلزي با جنسهاي متفاوت ساخته مي شود كه دو سر آنها به هم متصل است. اگر دو محل اتصال اين مجموعه را در دو محيط گرم و سرد قرار دهيم، به دليل اختلاف دما، در سيمها جريان الكتريكي برقرار مي شود. شدت اين جريان مي ...

تمرين

  تمرين 6-1: دماي ذوب يخ، 0 و دماي جوش آب،100، و دماي بدن انسان سالم، 37، هريك برابر چند كلوين است؟ جواب: دماي ذوب يخ بر حسب كلوين دماي جوش آب برحسب كلوين دماي بدن انسان بر حسب كلوين مثال 1: دماي 120 چند كلوين است؟ جواب: مثال 2: دماي 250K چند سلسيوس است؟ جواب: ...

مزيت مقياس كلوين بر مقياس سلسيوس چيست؟

مزيت مقياس كلوين بر مقياس سلسيوس چيست؟ ج: اولاً نحوه درجه بندي اين مقياس بر اساس دماهاي واقعي در طبيعت است و ثانياً تمام دماها چه پايين چه بالا در آن با علامت مثبت نشان داده مي شود. از اين رو مقياس كلوين در كارهاي علمي رايجتر است و در سيستم بين المللي(SI) يكاي كلوين بعنوان يكاي دما انتخاب شده است. Eتذكر: 1- پايين ترين دماي ممكن در ...

شرط هاي ويژه براي تعيين نقاط ثابت دماسنجي در مقياس سلسيوس كدامند؟

شرط هاي ويژه براي تعيين نقاط ثابت دماسنجي در مقياس سلسيوس كدامند؟ ج: 1- يخ بايد خالص باشد زيرا ناخالصيها نقطه انجماد آب را پايين مي آورند. 2- آب بايد خالص باشد زيرا ناخالصيها دماي جوش آب را بالا مي برند. 3- مخزن دماسنج را نبايد در آب جوش فرو برد. زيرا ممكن است دماي آب در قسمتهاي مختلف آن اندكي تفاوت داشته باشد، در حالي كه دماي بخار ...

مقياس سلسيوس چگونه است؟

مقياس سلسيوس چگونه است؟ ج: در اين مقياس نقطه ثابت پاييني، دماي يخ در حال ذوب با عدد صفر و نقطه ثابت بالايي دماي بخار آب با عدد 100 در نظر گرفته شده و فاصله بين اين دو نقطه به صد قسمت مساوي تقسيم مي شود. هر قسمت را يك درجه سلسيوس مي نامند. در مقياس سلسيوس دما را با حرف و يكاي آن را با علامت نشان مي دهند. مثلاً براي بيان دماي 20 درجه سلسيوس ...

نقاط ثابت دماسنجي چيست؟

نقاط ثابت دماسنجي چيست؟ ج: براي مدرج كردن دماسنجبه دو دماي ثابت و قابل دسترس مثلاً دماهاي جوش و انجماد آب نياز داريم. اين نقاط را نقطه هاي ثابت دماسنجي مي نامند. دماي كم را نقطه پايين و دماي زياد را نقطه بالاي دماسنجي مي گويند. س: يك دماسنج چگونه مدرج مي شود؟ ج: بعد از انتخاب نقاط ثابت دماسنجي به هر يك از آنها عددهاي دلخواهي نسبت مي ...

تعادل گرمايي چگونه است؟

تعادل گرمايي چگونه است؟ ج: اگر دو جسمي كه با هم تماس دارند دماي برابر داشته باشند، انرژي گرمايي مبادله شده بين آنها يكسان خواهد بود. در اين حالت دو جسم را در حال تعادل گرمايي مي گويند. س: اثر گرما بر ماده چگونه است؟ ج: گرما موجب افزايش انرژي دروني مواد شده و دامنه ارتعاش مولكولها و اتمها را بيشتر مي كند. به اين علت اكثر مواد در اثر ...


فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی دکتر محمود فتوحی 98 صفحه شامل تحقیق و یادداشت برداری و روشهای مستندسازی و کتاب شناسی و منابع الکترونیکی pdf کتاب آیین نگارش اثر محمود فتوحی این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

حضرت علي (ع) نقش سرپرست در جامعه را به سه چيز تشبيه کرده اند: 1. نخ تسبيح: که اگر پاره شود، دانه ها از هم پراکنده مي شوند (نقش هماهنگي). 2. عمود خيمه: که اگر شکسته شود، خيمه فرو مي نشيند (نقش بنيادي). 3. محور وسط سنگ آسياب: که اگر از جا کنده شود، سنگ روي سنگ بند نميشود نقش محوري). سرپرستي ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل المسائل کتاب جبر خطی مایکل اونان همراه با اصل کتاب pdf 4 فصل حل المسائل در 4 فایل pdf در خدمت شما عزیزان قرار گرفته می شود همراه با اصل کتاب که در فایل pdf جداگانه به شما ارائه می گردد راهنما و تشریح مسائل جبر خطی مایکل ...

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

معرفی کتاب:(شفای کودک درون) کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا ...

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

کتاب فراسوی شفای زندگی این کتاب شامل ۱۰ فصل است: ❣️فصل اول : سخن من با شما ( آغاز تغییرات بزرگ _ هدیه ۱۰۰ درصد تخفیف )❣️فصل دوم : داستان آشنایی من با قوانین کیهان ( داستان آشنایی من با قوانین _ رایگان )❣️فصل سوم: قدرتمند ترین قوانین آفرینش ( درک قوانین حاکم بر خلقت خداوند از ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال می شود. نام فایل:کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم)عیوضی و هراتی فرمت:pdf تعداد صفحات:233 ...

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

معرفی کتاب:(فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) نویسنده:اسفندیار فرج وند تعداد صفحات:209 حجم فایل:3مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی ترجمه سیدمهدی دادمرزی 53 فصل در 702صفحه فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) اثر سید مهدی دادمرزی کتاب فقه استدلالی ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

عنوان فایل: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم نوع فایل: PDF شرح مختصر: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام عنوان کتابی است نوشته محمد نصیری که در بیشتر دانشگاه های کشور برای تدریس مبحث بررسی تاریخ دوره ابتدایی اسلام و سرگذشت زندگی پیامبر (ص) تا ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد