تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 74
  • بازدید دیروز : 95
  • بازدید کل : 394342

عامل مؤثر در دماي يك جسم چيست؟

عامل مؤثر در دماي يك جسم چيست؟ ج: دماي هر جسم متناسب با انرژي جنبشي متوسط مولكولهاي سازنده آن است. س: دما و گرما چه تفاوتي دارند؟ ج: دما كميتي مقايسه اي بين سردي و گرمي دو جسم است. اما گرما انرژي دروني يك جسم را نشان مي دهد. تذكر هاي مهم: 1- در انتقال گرما بين دو جسم اختلاف دما بين آن دو مهم است نه اختلاف بين انرژي هاي دروني آنها. يعني ...

مطالعه آثار گرما در شناخت ماده چه كمكي ميكند؟

مطالعه آثار گرما در شناخت ماده چه كمكي ميكند؟ ج: آثار گرما اين نظريه را تاييد ميكند كه ماده ساختمان دانه اي دارد يعني از ذرات ريز وجدا از هم بنام ملكول و اتم تشكيل يافته است و گرما بستگي به حركت و انرژي اين ذرات دارد . س: دما چيست؟ ج: درجه گرمي يا سردي يك جسم را دماي آن جسم مي نامند. دما كميتي مقايسه اي است و با يكاي درجه اندازه گيري ...

گرما چيست؟

  گرما چيست؟   ج: گرما صورتي از انرژي است كه هنگام تماس بين دو جسم ، از جنس گرمتر به جسم ديگر منتقل مي شود گرما را با Q نشان مي دهند و يكان آن درSI ، ژول( j) است .   س: گرما چگونه توليد ميشود؟   ج: از تغيير انرژي مكانيكي يك سيستم و نيز برخي تيديلات شيميايي گرما توليد ميشود   س: روش اندازه گيري گرما چگونه است ؟   ج: ژول براي ...

پاسخ تمرينهاي فصل دوم

پاسخ تمرينهاي فصل دوم 1- پاسخ دهيد: الف- چرا ديواره شيشه اي مخزن دماسنج بايد نازك باشد؟ ب- چرا آب مايع مناسبي براي استفاده در خنك كردن موتور اتومبيل است؟ پ- چرا در زمستان هنگامي كه سطح آب درياچه يخ مي بندد، با افزايش ضخامت يخ آهنگ افزايش ضخامت يخ كند مي شود؟ جواب الف- شيشه عايق گرما است و اگر ديواره مخزن دماسنج كلفت باشد، مانع از ...

خلاصه فصل دوم

خلاصه فصل دوم 1- دما معياري است براي تعيين ميزان گرمي يا سردي يك جسم. دما را با نماد q نشان مي دهند. 2- دانش اندازه گيري دما را دماسنجي مي گويند. 3- دماسنجي بر اساس تغيير طول، حجم، رنگ و ساير ويژگيهاي فيزيكي مواد كه به علت تغيير دمايشان روي مي دهد، انجام مي شود. رايج ترين دماسنجها، دماسنج مايع اي( جيوه اي يا الكلي) است كه از خاصيت انبساط ...

گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم از چه رابطه اي محاسبه مي شود؟

گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم از چه رابطه اي محاسبه مي شود؟ ج: از عامل هاي مؤثر در تغيير دماي يك جسم و نيز تعريف گرماي ويژه نتيجه مي شود: در اين رابطه Q ( انرژي گرمايي) بر حسب ژول، m ( جرم جسم) بر حسب كيلوگرم، C (گرماي ويژه) بر حسب ژول به كيلوگرم درجه سلسيوس و ( تغيير دما) بر حسب درجه سلسيوس است. و نيز دماي بالاتر و q1 دماي پايين تر جسم ...

گرماي ويژه

گرماي ويژه ج: تعريف: گرماي ويژه يك جسم مقدار گرمايي است كه بايد به يك كيلوگرم از آن جسم داده شود تا دماي آن يك درجه سلسيوس افزايش يابد. گرماي ويژه را با نماد C نشان مي دهند و يكاي آن ژول بر كيلوگرم درجه سلسيوس است. ...

گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم به چه عوامل هايي بستگي دارد؟

گرماي لازم براي تغيير دماي يك جسم به چه عوامل هايي بستگي دارد؟ ج: آزمايش نشان مي دهد مقدار گرمايي كه بايد به m كيلوگرم از يك جسم (مثل آب) بايد بدهيم تا به اندازه درجه سلسيوس گرم شود: 1- متناسب است با جرم جسم(m) يعني: 2- متناسب است با مقدار افزايش دما ( ) يعني: مقدار ثابت به عبارت ديگر اگر جرم جسم يا مقدار افزايش دما را دو برابر كنيم، ...

دما و گرما

دما و گرما وسيله هاي آزمايش : ترازو - يک ظرف آب - چراغ الکلي يا گازي - سه پايه و شعله پخش کن - همزن - ظرف شيشه اي نسوز براي گرم کردي آب - دماسنج جيوه اي .آزمايش زير را با دو نفر از همکلاسان خود به طور گروهي انجام دهيد . شرح آزمايش : ١- ابتدا ظرف شيشه اي را روي يک کفه ي ترازو قرار دهيد . ٢- سپس مقدار ٢/0 کيلوگرم آب در ظرف بريزيد. ٣- اکنون اين ...

آهنگ اتلاف انرژي از يك ديوار يا پنجره چگونه محاسبه مي شود؟

آهنگ اتلاف انرژي از يك ديوار يا پنجره چگونه محاسبه مي شود؟ ج: براي محاسبه انرژي تلف شده از طريق يك ديوار بخصوص در يك بازه زماني معين، ابتدا مقدار كميت فوق را براي مصالحي كه ديوار از آن ساخته شده است از جدول مربوطه به دست مي آوريم. سپس آن را در مساحت ديوار و در بازه زماني مورد نظر و در اختلاف دماي بين هواي دو طرف ديوار ضرب مي كنيم. س: ...

رسانا يا عايق گرما

رسانا يا عايق گرما رسانش گرما توسط جامدات مختلف يكسان نيست. جامداتي كه رسانش گرما را به خوبي انجام مي دهند، رساناي گرما ناميده مي شوند. فلزات رساناي خوب گرما هستند. جامدات يا موادي را كه رسانش گرما را بخوبي انجام نمي دهند، عايق گرما مي نامند. موادي مثل شيشه، چوب، پلاستيك عايق هاي خوب گرما هستند. و مايعات و گازها ( مثل آب و هوا) نيز ...

تعادل گرمايي

تعادل گرمايي تعريف: دو جسم را هنگامي با يكديگر در تعادل گرمايي ني گويند كه در حال تماس كامل دماي آنها تغييري نكند. مثلاً هنگامي كه جسم داغ را در داخل يك ظرف آب مي اندازيم بعد از مدتي انتقال گرما از جسم به آب قطع مي شود و ديگر دماي جسم و آب تغيير نمي كند. در اين حالت جسم و آب در حال تعادل گرمايي قرار دارند. دماي تعادل تعريف: دمايي كه ...

آزمایش

    وسيله هاي آزمايش : قطعه يخ - لوله آزمايش - توري فلزي - شمع - کبريت - گيره - ظرف آب . ١- قطعه ي يخي را درون يک لوله ي آزمايش قرار دهيد . روي يخ را با يک توري فلزي بپوشانيد به طوري که يخ در ته لوله باقي بماند . ٢- لوله را از آب سرد پر کنيد . ٣- سر لوله را مطابق شکل ( ٢-٣ ) گرم کنيد . ٤- آنچه را مشاهده مي کنيد يادداشت کنيد و براي ...

رسانش گرما

رسانش گرما تعريف: اگر بين دو نقطه از يك جسم، اختلاف دمايي به وجود آيد، گرماي درون جسم از بخش با دماي بالاتر به بخش با دماي پايين تر شارش مي كند. اين نوع شارش يا انتقال گرما را رسانش مي گوييم. مثلاً اگر يك سر ميله اي فلزي را بر روي شعله بگيريم، بزودي انرژي گرمايي از طريق مولكولهاي ميله به انتهاي ديگر آن نيز منتقل مي شود و آنرا گرم مي ...

دما و گرما

دما و گرما گرما چيست؟ تعريف: گرما مقدار انرژي است كه به دليل اختلاف دما، بين يك جسم و جسم ديگري كه با آن در تماس است، مبادله مي شود. مثلاً اگر جسم داغي را در داخل يك ظرف آب بياندازيم دماي آب بالا مي رود ولي دماي جسم كاهش مي يابد. در اينجا انرژي دروني آب افزايش يافته ولي انرژي دروني جسم كاهش پيدا كرده است. يعني مقداري از انرژي جسم به ...


فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی دکتر محمود فتوحی 98 صفحه شامل تحقیق و یادداشت برداری و روشهای مستندسازی و کتاب شناسی و منابع الکترونیکی pdf کتاب آیین نگارش اثر محمود فتوحی این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

حضرت علي (ع) نقش سرپرست در جامعه را به سه چيز تشبيه کرده اند: 1. نخ تسبيح: که اگر پاره شود، دانه ها از هم پراکنده مي شوند (نقش هماهنگي). 2. عمود خيمه: که اگر شکسته شود، خيمه فرو مي نشيند (نقش بنيادي). 3. محور وسط سنگ آسياب: که اگر از جا کنده شود، سنگ روي سنگ بند نميشود نقش محوري). سرپرستي ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل المسائل کتاب جبر خطی مایکل اونان همراه با اصل کتاب pdf 4 فصل حل المسائل در 4 فایل pdf در خدمت شما عزیزان قرار گرفته می شود همراه با اصل کتاب که در فایل pdf جداگانه به شما ارائه می گردد راهنما و تشریح مسائل جبر خطی مایکل ...

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

معرفی کتاب:(شفای کودک درون) کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا ...

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

کتاب فراسوی شفای زندگی این کتاب شامل ۱۰ فصل است: ❣️فصل اول : سخن من با شما ( آغاز تغییرات بزرگ _ هدیه ۱۰۰ درصد تخفیف )❣️فصل دوم : داستان آشنایی من با قوانین کیهان ( داستان آشنایی من با قوانین _ رایگان )❣️فصل سوم: قدرتمند ترین قوانین آفرینش ( درک قوانین حاکم بر خلقت خداوند از ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال می شود. نام فایل:کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم)عیوضی و هراتی فرمت:pdf تعداد صفحات:233 ...

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

معرفی کتاب:(فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) نویسنده:اسفندیار فرج وند تعداد صفحات:209 حجم فایل:3مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی ترجمه سیدمهدی دادمرزی 53 فصل در 702صفحه فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) اثر سید مهدی دادمرزی کتاب فقه استدلالی ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

عنوان فایل: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم نوع فایل: PDF شرح مختصر: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام عنوان کتابی است نوشته محمد نصیری که در بیشتر دانشگاه های کشور برای تدریس مبحث بررسی تاریخ دوره ابتدایی اسلام و سرگذشت زندگی پیامبر (ص) تا ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد