تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 21
  • بازدید دیروز : 117
  • بازدید کل : 480353

پديده بازتابش كلي چگونه است؟

پديده بازتابش كلي چگونه است؟ ج: در پديده شكست نور، اگر زاويه تابش از زاويه حد بيشتر شود، پرتو تابش نمي تواند از محيط غليظ خارج شود و تمام نور از سطح جداكننده دومحيط به درون محيط غليظ باز مي تابد. يعني سطح جداكننده دو محيط مانند يك آينه عمل مي كند. به اين پديده بازتابش كلي ميگويند. به مدل سازي زير توجه كنيد. جنس محيط ها را طوري قرار ...

زاويه حد چگونه است؟

زاويه حد چگونه است؟ ج: تعريف: در پديده شكست نور هرگاه زاويه شكست به 90 درجه برسد، ( يعني پرتو شكست بر سطح جدايي دو محيط مماس شود) زاويه تابش به مقداري مي رسد كه آنرا زاويه حد دو محيط مي نامند. هر محيط شفاف داراي زاويه حد معيني است. مثلاًزاويه حد آب تقريباً 48 درجه و زاويه حد شيشه در حدود 42 درجه است. Eتذكر مهم: زاويه حد هنگامي به وجود مي ...

تمرین

پاسخ دهيد 1: با استفاده از جدول( 5-2) پاسخ دهيد. الف- ضريب شكست شيشه و آب را با هم مقايسه كنيد. جواب : ضريب شكست شيشه از آب كمتر است . ب- نور يك بار با زاويه تابش( i) از هوا به آب و بار ديگر با همين زاويه تابش به شيشه مي تابد. در كدام مورد زاويه انحراف بزرگتر است و پرتو شكست به خط عمود نزديك تر است؟ چرا؟ جواب: هنگامي كه نور به شيشه مي تابد ...

دانستنيها

دانستنيها: مقدار سرعت نور - اندازه گيری سرعت نور- آيا ميتوان سرعت نور را تغيير داد؟ پاسخ اين پرسشها را در اين مقاله بخوانيد :دانشمندان در سرعت نور دخالت مى كنند     سرعت نور در آب است. ضريب شكست آب را تعيين كنيد. سرعت نور در هوا را در نظر بگيريد. جواب: =(3*108)/(2.3*108)=1.3     سرعت نور در شيشه اي است. ضريب ...

ضريب شكست چيست؟

ضريب شكست چيست؟ ج: تعريف: نسبت سرعت نور در هوا به سرعت نور در يك محيط شفاف را ضريب شكست آن محيط مي نامند وبا نماد n نشان مي دهيم. اگر سرعت نور در هو ا C و سرعت نور در ماده شفاف V باشد داريم: هر قدر ضريب شكست ماده شفاف بيشتر باشد ( n بزرگتر باشد) نور بيشتر شكسته مي شود يعني زاويه انحراف بيشتر ميشود و به همان ميزان سرعت نور بيشتر كاهش پيدا ...

رابطه شكست نور با تغيير سرعت نور در دو محيط

رابطه شكست نور با تغيير سرعت نور در دو محيط س: اصل برگشت پذيري نور چگونه است؟ ج: در پديده هاي بازتابش يا شكست نور، هرگاه جهت تابش نور عوض شود نور همان مسير قبلي را طي خواهد كرد. به عبارت ديگر مسير نور به جهت تابش آن بستگي ندارد. اين خاصيت را اصل برگشت پذيري نور مي گويند. س: علت شكست نور چيست؟ ج: سرعت نور در محيط هاي شفاف مختلف يكسان ...

عمق ظاهري و واقعي

عمق ظاهري و واقعي چرا در نواحي كه ماهي با نيزه شكار مي شود . هميشه شكارچيان نيزه را به موقعيتي پائين تر از محلي كه ماهي را مشاهده مي كنند ، مي زنند ؟ چرا درشكل زير مسير ني در آب شكسته به نظرمي آيد و به ظاهر كمي بالاتر به نظر مي رسد ؟ به مدل سازي زير توجه كنيد.قسمت روشن ، ناحيه رقيق و قسمت تيره ، ناحيه غليظ مي باشد.در ...

عمق ظاهري و واقعي

عمق ظاهري و واقعي چرا در نواحي كه ماهي با نيزه شكار مي شود . هميشه شكارچيان نيزه را به موقعيتي پائين تر از محلي كه ماهي را مشاهده مي كنند ، مي زنند ؟ چرا درشكل زير مسير ني در آب شكسته به نظرمي آيد و به ظاهر كمي بالاتر به نظر مي رسد ؟ به مدل سازي زير توجه كنيد.قسمت روشن ، ناحيه رقيق و قسمت تيره ، ناحيه غليظ مي باشد.در ...

قانون هاي شكست نور

قانون هاي شكست نور پرتو تابش ، خط عمود بر سطح جدا كننده دو محيط در نقطه تابش و پرتو شكست ، در يك صفحه واقعند. نسبت سينوس زاويه تابش به سينوس زاويه شكست ، براي پرتو هايي كه از يك محيط شفاف وارد محيط شفاف ديگري مي شوند مقداري ثابت است. ضريب شكست يك محيط نسبت به خلا (يا بطور تقريبي هوا ) را ضريب شكست مطلق آن محيط ...

تعريف زاويه شكست؟

تعريف زاويه شكست؟ ج: زاويه بين پرتو شكست و خط عمو بر سطح جداكننده دو محيط درنقطه تابش را زاويه شكست مي نامند و با حرف (r) نشان مي دهند. شكل مقابل ، گذر نور از سطح مرزي بين يك محيط شفاف رقيق ، مانند هوا و يك محيط شفاف غليظ مانند شيشه يا آب را نشان مي دهد .زاويه بين باريكه نور وخط عمود بر سطح ، در محيط غليظ تر ، كمتر از محيط رقيق تر است ...

شكست نور

بخش اول شكست نور: س: شكست نور چگونه است؟ ج: تعريف: هنگامي كه پرتو نوري به طور مايل از يك محيط شفاف (مثل هوا)وارد محيط شفاف ديگري (مثل آب ) مي شود، در سطح جدا كننده دو محيط مسير آن تغيير مي كند، اين پديده را شكست نور مي گويند. در شكل بالاپرتو AC پرتو تابش و پرتو CB پرتو شكست ناميده مي شود و نيز محيطي را كه نور در آن حركت مي كند محيط اول و ...

پاسخ تمرين هاي فصل چهارم

  6-الف- جسمي در فاصله 12 سانتي متري آينه مقعري به شعاع 16 سانتيمتر قرارداده شده است. فاصله تصوير تا آينه و نوع تصوير را مشخص كنيد. ب- شكل را با فاصله داده شده براي جسم و فاصله كانوني رسم كنيد و فاصله تصوير تا آينه را با خط كش اندازه بگيريد و آن را با عدد به دست آمده از راه محاسبه مقايسه كنيد. جواب الف: چون q مثبت است پس تصوير ...

پاسخ تمرين هاي فصل چهارم

پاسخ تمرين هاي فصل چهارم 1- رسم كنيد: در شكل هاي زير مسير پرتو را در دو آينه M و N كامل كنيد.   جواب:   2- آينه تختي را مطابق شكل مقابل روي ميز به طور قائم نصب كنيد( يا از دوست خود بخواهيد آن را به طور قائم روي ميز نگه دارد). پس از آن يك مداد يا خودكاررا طوري روي ميز آينه قرار دهيد كه: الف- تصوير آن با مداد در يك راستا باشند. ب) تصوير ...

هر نقطه از يك چشمه گسترده را مي توان يك چشمه نقطه اي به شمار آورد

هر نقطه از يك چشمه گسترده را مي توان يك چشمه نقطه اي به شمار آورد 2- پرتوهاي نور در يك محيط يكنواخت به صورت خط راست منتشر مي شوند و اين امر باعث تشكيل سايه در پشت اجسام كدر مي گردد. در مدل سازي زير، شما جسم كدري را مشاهده مي‏كنيد كه بين منبع نور نقطه‏اي و پرده قرار گرفته است. جسم كدر چه اثري بر روي ‏پرتوهاي نور دارد؟ ‏ناحيه‏اي ...

خلاصه فصل

خلاصه فصل 1- نور صورتي از انرژي است كه توسط اجسام داغ تابش مي شود.چشمه هاي نور از نظر بزرگي به دو نوع نقطه اي و گسترده تقسيم مي شوند. به منبع نور نقطه‏ اي زير توجه كنيد نور به چه صورت از اين منبع منتشر مي‏شود. از اين منبع چه تعداد پرتو تابش مي‏شود؟   به لامپ زير توجه كنيد لامپ منبع نور گسترده است. بر روي كليد ‏‎„‎‏ ...


فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag تلگرام : ParsiTeamCH@ سایت : ParsiTeamSite.ir ... ...

پیش خرید فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

بعد از انتشار فارسی ساز، از طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد ...

بسته 538 تابلو اعلانات، هفته چهارم تیر ماه 1403

بسته 538 تابلو اعلانات، هفته چهارم تیر ماه 1403

  مسجدنما از سال ۱۳۹۳ هر هفته با شما بوده است. دوست دارد مثل همیشه مستقل بماند. اما هزینه‌هایش بالا رفته است. پیشنهاد می‌کنیم با خرید بسته ماهانه بدون نشان مسجدنما، ما را در تداوم این حرکت فرهنگی یاری برسانید. شما با خرید این بسته‌ها‌‌ ضمن حمایت از مسجدنما،می‌توانید آن را ... ...

پاسخنامه کتاب Thoughts and Notions 2

پاسخنامه کتاب Thoughts and Notions 2

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

اصول حمله ودفاع

اصول حمله ودفاع

حجم فایل : 1.6 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 22 بنام خدا (کنفدراسیون فوتبال آسیا) اصول حمله ودفاع R.FalsaFi اصول حمله ودفاع 1-اصول دفاع الف)تاخیرب)پوششپ)تعادل دفاعیج)تراکم دفاعید)کنترل موقعیته)شکل دفاع تیمی منظم R.FalsaFi تاخیر به منظوربازگشت سایربازیکنان ... ...

دریافت فایل : اصول حمله ودفاع
پاسخنامه کتاب Facts and Figures 1

پاسخنامه کتاب Facts and Figures 1

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

ست کرمانجی (خراسانی) مجلسی

ست کرمانجی (خراسانی) مجلسی

به نام خدا  ست (کرمانجی) ورژن فول برای سیستم  عامل اندروید و ویندوز منتشر شد  پر ریتم و پر قدرت ترین  ست موجود در این سبک کیفیت برای اجرا مراسمی  کیفیت تظمینی (برگشت وجه )در صورت نارضایتی دارای آکورد متغیر  مناسب برای مجالس و باند و اکو (برای ارگ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ و ... ...

مقایسه جرم انتقال مال غیر و خیانت در امانت

مقایسه جرم انتقال مال غیر و خیانت در امانت   چکیده تحقیق با موضوع تفاوت جرم خیانت در امانت با جرم انتقال مال غیر معنای خیانت در امانت (اصطلاحی) قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است ...

پاورپوینت بررسی اختلالات روانی در سالمندان

پاورپوینت بررسی اختلالات روانی در سالمندان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بررسی اختلالات روانی در سالمندان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهاختلالات روانی در سالمندانافسردگی در سالمنداناضطراب در سالمندانعلائم اضطراب در سالمندان علائم زوال عقل در سالمنداناختلال در ... ...

فرمولاسیون داروهای ترکیبی

فرمولاسیون داروهای ترکیبی

این مجموعه باعث افزایش اطلاعات و بهبود مهارت های عملی و علمی داروسازان بالاخص دانشجویان داروساری در زمینه ساخت داروهای ترکیبی می باشد. شامل: ارائه نسخه های ترکیبی اجزای موجود در فرمولاسیون روش ساخت و نکات قابل توصیه ... ...

پاسخنامه کتاب Cause and Effect 3

پاسخنامه کتاب Cause and Effect 3

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT

این فایل به صورت pdf در 17 صفحه پروتکل 8 جلسه ای درمان وسواس کودکان با شیوه ACT را در اختیار شما قرار میدهد. ...

دانلود نمونه سوال امتحان هیدرولیک و آز

دانلود نمونه سوال امتحان هیدرولیک و آز

دانلود نمونه سوال امتحان هیدرولیک و آز ... ...

دانلود رایگان جزوه عملیات انتقال جرم

جزوه: عملیات انتقال جرم استاد: قائمی  دانشگاه علم و صنعت ایران *تایپی   ...

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین ویرایش دوم SHU LIN

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین ویرایش دوم SHU LIN

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین ویرایش دوم SHU LIN   تعداد صفحات: 126 فرمت: PDF زبان: لاتین ویرایش : دوم عنوان لاتین: Error Control Coding نویسندگان: شو لین، دانیل کاستلو Shu Lin, Daniel Costello   توضیحات این حل المسائل بصورت رسمی از انتشارات تهیه شده ... ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اهداف تربيت ‌بدنی و ورزش در مدارس‌ در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اهداف تربيت ‌بدنی و ورزش در مدارس‌ در 31 اسلاید

ورزش به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و تفریح بهره ببرند. ورزش می‌تواند به صورت رقابتی برگزار شود که در این صورت ... ...

دانلود جزوه مهندسی رودخانه دانشگاه تهران استاد سلاجقه

جزوه ی مهندسی رودخانه آماده برای دانلود است. دانشگاه: تهران استاد: دکتر علی سلاجقه منبع درسی، آزمون ارشد، استخدامی منبع دکترای رشته آبخیزداری فرمت: پی دی اف PDF، قابل استفاده در هر سیستم و دستگاه (موبایل، لپ تاپ و ...) تعداد صفحات: 106 کیفیت: بسیار عالی نوع: دست نویس ...

دانلود جزوه آمار و روش تحقیق مصاحبه دکتری

دانلود جزوه آمار و روش تحقیق مصاحبه دکتری

دانلود جزوه آمار و روش تحقیق مصاحبه دکتری   ... ...

طرح توجیهی تولید بیسکوییت و ویفر

طرح توجیهی تولید بیسکوییت و ویفر

طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی عنوان طرح توجیهی+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن فایل پی دی اف ... ...

پاسخنامه کتاب دانش آموز Viewpoint 2

پاسخنامه کتاب دانش آموز Viewpoint 2

در این محصول پاسخنامه تمرینات کتاب دانش آموز ویوپوینت 2 (Viewpoint 2 Students book) برای شما بزرگواران قرار داده شده و شامل پاسخ تمرینات تمامی 12 درس کتاب می‌باشد. از این به بعد دیگر لازم نیست نگران نمرات حل تمرین خود در کلاس زبان باشید. از طریق قسمت اطلاعات دانلود در آخر ... ...

دانلود ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری تشریح کامل در 7 جلد

دانلود ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری تشریح کامل در 7 جلد

دانلود ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری ره تشریح کامل در 7 جلد تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب‌ نويسنده: ذهنى تهرانى، سيد محمد جواد ملاحظات: ترجمه و شرح مكاسب شيخ انصارى‌   شامل 7 جلد کامل: جلد اول: (از ابتدای کتاب مکاسب تا ابتدای نوع چهارم از مکاسب ... ...

نقشه سیم کشی موتورسیکلت های CFMOTO 250 NK

نقشه سیم کشی موتورسیکلت های CFMOTO 250 NK

نقشه سیم کشی موتورسیکلت های سی اف موتو CFMOTO 250 NK به صورت کاملا فارسی و رنگی و بسیار با کیفیت فرمت : pdf (پی دی اف) قابلیت باز شدن در انواع دستگاههای اندروید، آیفون، لپتاب، کامپیوتر و ... شامل سیم کشی کامل تمام تجهیزات برقی و سنسورها و عملگرها قابل استفاده برای مدل ... ...

دانلود کتاب صوتی روانشناسی زنان یکصد و پنجاه راز از زنان به همراه یکصد و پنجاه مهارت ارتباطی

دانلود کتاب صوتی روانشناسی زنان یکصد و پنجاه راز از زنان به همراه یکصد و پنجاه مهارت ارتباطی

دانلود کتاب صوتی روانشناسی زنان یکصد و پنجاه راز از زنان به همراه یکصد و پنجاه مهارت ارتباطی-کتاب روانشناسی زنان که شامل صد و پنجاه راز در مورد زنان به همراه صد و پنجاه نکته ارتباطی با آنان می باشد. این کتاب از چند ویژگی خاص برخوردار است؛ از جمله تمامی شاخص های کتاب روان ... ...

بک دراپ نوزاد چمدان و خرس های عروسکی-کد 2078

بک دراپ نوزاد چمدان و خرس های عروسکی-کد 2078

مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد چمدان و خرس های عروسکی-کد 2078 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 1920 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي ... ...

دانلود رام فول فارسی سامسونگ S5 G900MD

دانلود رام فول فارسی سامسونگ S5 G900MD

دانلود رام فول فارسی سامسونگ S5 G900MD دانلود فایل فلش رسمی و فارسی بدون مشکل گوشی سامسونگ Galaxy S5_G900MD با اندروید نسخه ۶٫۰٫۱ مارشمالو و آموزش فلش حل مشکل هنگ روی آرم سامسونگ و گوگل پلی حل مشکل USSD و WIFI حل مشکل failed دادن Odin و بدون نیاز به نصب ریکاوری و روت ... ...

پاسخنامه کتاب Longman Academic Writing Series 2

پاسخنامه کتاب Longman Academic Writing Series 2

مهارت نوشتن برای خیلی از افراد بسیار سخت است و انتخاب یک منبع خوب و معتبر برای تقویت مهارت Writing میتواند کمک بسیاری به زبان آموز بکند. سری کتاب‌های Longman Academic Writing Series New Edition یکی از مطرح ترین منابع آموزشی برای تقویت مهارت Writing زبان انگلیسی است که از ... ...

دانلود پروژه آبرسانی با نرم افزار Water gems  & Arc GIS

دانلود پروژه آبرسانی با نرم افزار Water gems & Arc GIS

در این بخش پاورپوینت پروژه آبرسانی با نرم افزار Water gems & Arc GIS در 80 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است.   مشخصات پروژه : استان : ..... شهرک : ....... جمعیت در سال 1385 : 9518 نفر دوره طرح : 25 سال ( 1410 شمسی ) جمعیت در ... ...

دانلود پروژه ساخت و طراحی سایت کوهنوردی( با قابلیت ویرایش کامل پروژه و داکیومنت با فایل Word)تعداد صفحات 62

دانلود پروژه ساخت و طراحی سایت کوهنوردی( با قابلیت ویرایش کامل پروژه و داکیومنت با فایل Word)تعداد صفحات 62

علوم رایانه در چند دهه ی اخیر باعث شده است تمامی علوم از روش سنتی خود به سمت تکنولوژی الکترونیک و فناوری اطلاعات گرایش پیدا کرده و رنگ و روی نوینی به خود بگيرد.زیرا که امروزه می بینیم در هر اداره و سازمانی و یا هر جایی که اطلاعاتی لازم است ثبت شود رایانه ها برای این منظور ... ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد