تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک نظری و مطالب و مقالات رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 24
  • بازدید دیروز : 117
  • بازدید کل : 480356

مشخصات تصوير در آينه هاي كروي كدامند؟

مشخصات تصوير در آينه هاي كروي كدامند؟ ج: در آينه هاي كروي برخلاف آينه تخت تصوير هميشه داراي ويژگيهاي يكساني نيست، بلكه بسته به فاصله جسم تا آينه تصويري با ويژگيهاي متفاوت ايجاد مي شود. در حالت كلي براي مشخص كردن ويژگيهاي تصوير در آينه هاي كروي( و نيز عدسي ها) بايد موارد زير را در مورد آن تعيين نماييم: 1- حقيقي يا مجازي بودن تصوير. 2- ...

مشخصات آينه كروي كدامند؟

مشخصات آينه كروي كدامند؟ ج: عبارتند از: 1- مركز انحناي آينه( C) ،مركز كره اي است كه آينه قسمتي از آن مي باشد.   2- رأس آينه ( P )، مركز سطح بازتابنده آينه است. 3- محور اصلي آينه، خطي است كه از رأس و مركز انحناي آينه مي گذرد. 4- شعاع انحناي آينه( r )، شعاع كره اي است كه آينه قسمتي از آن مي باشد، اين اندازه در شكل زير(الف) برابرPC است. 5- كانون ...

تعريف كانون حقيقي

تعريف كانون حقيقي در آينه مقعر نقطه اي را كه پرتوهاي بازتابشي به هم مي رسند، كانون حقيقي مي نامند. اين نقطه به صورت يك لكه روشن مشاهده مي شود.         تعريف كانون مجازي در آينه محدب نقطه اي را كه امتداد پرتوهاي بازتابشي به هم مي رشند، كانون مجازي مي نامند و قابل مشاهده نيست.   شکل ٤-٢٣- کانون در آينه ي ...

تعريف بزرگنمايي خطي

تعريف بزرگنمايي خطي ج: نسبت طول تصوير() به طول جسم( AB ) را بزرگنمايي خطي آينه مي نامند و با حرف m نشان مي دهند. Eتذكر: بزرگنمايي خطي در آينه هاي كروي با نسبت فاصله تصوير تا آينه( q) به فاصله جسم تا آينه( p) نيز برابر است يعني: m=q/P Eتذكر: در صورتي كه تصوير مجازي باشد، بكار بردن علامت منفي براي qدر فرمول بزرگنمايي ضروري نيست. جسمي به ...

مثال

جسمي را در فاصله 15 سانتيمتري از يك آينه مقعر قرار مي دهيم.آينه از جسم تصويري مجازي در فاصله 60 سانتيمتري پشت خود تشكيل مي دهد شعاع آينه را حساب كنيد.   چون تصوير مجازي است علامت مقدار q يعني 60cm را منفي در نظر مي گيريم . نتيجه مي شود:     جسمي در فاصله 30 سانتيمتري از يك آينه محدب به شعاع 20 سانتيمتر قرار دارد تصوير ...

در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟

در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟ ج: در آينه هاي كروي بين فاصله كانوني آينه( f ) و فاصله جسم از آينه( p) و فاصله تصوير از آينه ( q) رابطه زير وجود دارد: در رابطه بالا فاصله ها بايد بر حسب متر يا سانتيمتر قرار داده شوند. Eتذكر مهم: براي آنكه بتوان اين فرمول را در تمام حالتها در مورد آينه هاي مقعر و محدب بكار برد از ...

تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟

تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟ ج: فقط يك حالت دارد، آينه محدب از جسمي كه در مقابل آن قرار دارد، هميشه تصويري مجازي و مستقيم و كوچكتر از جسم، در پشت آينه و در داخل فاصله كانون مجازي تشكيل مي دهد. Eتذكر: 1-با دور شدن جسم از آينه محدب اندازه تصوير نيز كوچكتر مي شود و برعكس، اما تصوير هميشه از جسم كوچكتر است. 2- در آينه ...

-شيء خارج از فاصله CP

-شيء خارج از فاصله CP تصوير: 1) بين مرکز و کانون 2) حقيقي 3) وارونه 4)كوچكتر از شيء   6-شيء در بي نهايت( خيلي دور) تصوير: 1) در كانون2) حقيقي 3) وارون 4) كوچكتر از شيء   Eتذكر: از دقت در شكل هاي بالا نتيجه مي شود 1- در آينه مقعر هر چقدر فاصله جسم از آينه بيشتر شود، تصوبر آن به آينه نزديكتر خواهد شد. 2- كوچكترين فاصله تصوير حقيقي در ...

چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)

چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو) تصوير در آينه مقعر چند حالت دارد؟ ج: بسته به فاصله جسم تا آينه 6 نوع تصوير در آينه مقعر مي تواند ايجاد شود. اين تصويرها به صورت زير هستند: 1- شيء‌ بين F و P ( در فاصله كانوني) تصوير: 1) پشت آينه 2) مجازي 3) مستقيم 4) بزرگتر از شيء   2- شيء در كانون تصوير: در بي نهايت     3-شيء بين F (كانون) و C ...

آزمايش

Eتذكر: براي رسم تصوير در آينه هاي كروي، تنها استفاده از دو پرتو راهنما كه مناسبتر باشند كافي است. وسيله هاي آزمايش : آينه ي مقعر با پايه ، شمع ، کبريت ، يک ورق کوچک کاغذ. اين آزمايش بايد در يک اتاق نسبتاً تاريک انجام شود. ١- به ترتيبي که در آزمايش ٦ شرح داده شد محل کانون آينه ي مقعر را تعيين و فاصله ي آن را تا آينه اندازه ...

فعالیت

    1- در شکل (٤ـ٩) زاويه ي تابش هر پرتو را تعيين کنيد.٢- پرتوهاي تابش نسبت به هم چگونه اند؟ چرا؟٣- پرتوهاي بازتاب را رسم کنيد و توضيح دهيد اين پرتوها نسبت به هم چگونه اند؟ چرا؟ شکل ٤ـ٩   جواب الف: زاويه بين پرتو تابش و خط عمود بر سطح در نقطه تابش را زاويه تابش ميگوييم، بنابراين زاويه تابش پرتوهاي بالا 50 درجه ...

قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟

قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟ ج:1- زاويه تابش (i ) و زاويه بازتابش( r ) با هم برابرند. 2- پرتو تابشي و پرتو بازتابشي و خط عمود در نقطه تابش هر سه در يك صفحه قرار دارند.       Eتذكر: هرگاه پرتو نوري به طور عمود بر سطح صافي بتابد، بر روي خودش بازتابيده مي شود، زيرا در اين حالت زاويه تابش برابر صفر است، پس زاويه بازتابش نيز صفر ...

بازتاب آينه اي چگونه است؟

      1- در طول روز كه آفتاب به درون اتاق نمي تابد چگونه اشياء درون اتاق ديده مي شود؟ 2- براي ديدن اشياء چه شرايطي لا زم است؟ پاسخ 1: هوا خاصيتي داردكه مي تواند نور خورشيد را در همه جهت ها پراكنده كند. مقداري از اين نور پراكنده شده به درون اتاق مي رسد و از روي اشياء داخل آن باز تابيده مي شود. به اين ترتيب اين اشياء قابل ...

رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر

رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر آينه مقعر پرتوهاي نور را چگونه باز مي تاباند؟ ج: پرتوهاي تابيده شده به آينه مقعر پس از بازتابش به هم نزديك شده و در يك نقطه جمع مي شوند. به اين علت آينه هاي مقعر را همگرا نيز مي نامند. وسيله هاي آزمايش : آينه ي مقعر با پايه ، شمع ، کبريت ، يک ورق کوچک کاغذ. اين آزمايش بايد در يک اتاق نسبتاً ...

آينه كاو( مقعر) چگونه است؟

آينه كاو( مقعر) چگونه است؟ ج: آينه خميده اي است كه سطح داخلي آن نور را باز مي تاباند.           آينه كوژ( محدب) چگونه است؟ ج: آينه خميده اي است كه سطح خارجي آن نور را باز مي تاباند.           وسيله هاي آزمايش : آينه ي مقعر ، يک ورق کوچک کاغذ ١- يک آينه ي مقعر را مقابل خورشيد بگيريد. ٢- يک صفحه ي کاغذ را در ...


فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag تلگرام : ParsiTeamCH@ سایت : ParsiTeamSite.ir ... ...

پیش خرید فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

بعد از انتشار فارسی ساز، از طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد ...

بسته 538 تابلو اعلانات، هفته چهارم تیر ماه 1403

بسته 538 تابلو اعلانات، هفته چهارم تیر ماه 1403

  مسجدنما از سال ۱۳۹۳ هر هفته با شما بوده است. دوست دارد مثل همیشه مستقل بماند. اما هزینه‌هایش بالا رفته است. پیشنهاد می‌کنیم با خرید بسته ماهانه بدون نشان مسجدنما، ما را در تداوم این حرکت فرهنگی یاری برسانید. شما با خرید این بسته‌ها‌‌ ضمن حمایت از مسجدنما،می‌توانید آن را ... ...

پاسخنامه کتاب Thoughts and Notions 2

پاسخنامه کتاب Thoughts and Notions 2

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

اصول حمله ودفاع

اصول حمله ودفاع

حجم فایل : 1.6 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 22 بنام خدا (کنفدراسیون فوتبال آسیا) اصول حمله ودفاع R.FalsaFi اصول حمله ودفاع 1-اصول دفاع الف)تاخیرب)پوششپ)تعادل دفاعیج)تراکم دفاعید)کنترل موقعیته)شکل دفاع تیمی منظم R.FalsaFi تاخیر به منظوربازگشت سایربازیکنان ... ...

دریافت فایل : اصول حمله ودفاع
پاسخنامه کتاب Facts and Figures 1

پاسخنامه کتاب Facts and Figures 1

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

ست کرمانجی (خراسانی) مجلسی

ست کرمانجی (خراسانی) مجلسی

به نام خدا  ست (کرمانجی) ورژن فول برای سیستم  عامل اندروید و ویندوز منتشر شد  پر ریتم و پر قدرت ترین  ست موجود در این سبک کیفیت برای اجرا مراسمی  کیفیت تظمینی (برگشت وجه )در صورت نارضایتی دارای آکورد متغیر  مناسب برای مجالس و باند و اکو (برای ارگ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ و ... ...

مقایسه جرم انتقال مال غیر و خیانت در امانت

مقایسه جرم انتقال مال غیر و خیانت در امانت   چکیده تحقیق با موضوع تفاوت جرم خیانت در امانت با جرم انتقال مال غیر معنای خیانت در امانت (اصطلاحی) قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است ...

پاورپوینت بررسی اختلالات روانی در سالمندان

پاورپوینت بررسی اختلالات روانی در سالمندان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بررسی اختلالات روانی در سالمندان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهاختلالات روانی در سالمندانافسردگی در سالمنداناضطراب در سالمندانعلائم اضطراب در سالمندان علائم زوال عقل در سالمنداناختلال در ... ...

فرمولاسیون داروهای ترکیبی

فرمولاسیون داروهای ترکیبی

این مجموعه باعث افزایش اطلاعات و بهبود مهارت های عملی و علمی داروسازان بالاخص دانشجویان داروساری در زمینه ساخت داروهای ترکیبی می باشد. شامل: ارائه نسخه های ترکیبی اجزای موجود در فرمولاسیون روش ساخت و نکات قابل توصیه ... ...

پاسخنامه کتاب Cause and Effect 3

پاسخنامه کتاب Cause and Effect 3

اگر قصد دارید تا مهارت خواندن و دایره واژگان خود را به‌صورت هم زمان تقویت کنید، مجموعه کتاب‌های Reading and Vocabulary Development می‌تواند شما را به هر دو هدف خود برساند. عنوان ذکر شده نام کتاب‌هایی چهار سطحی برای تقویت مهارت واژگان و خواندن زبان انگلیسی است که امروز قصد ... ...

پروتکل درمان وسواس کودکان با رويکرد ACT

این فایل به صورت pdf در 17 صفحه پروتکل 8 جلسه ای درمان وسواس کودکان با شیوه ACT را در اختیار شما قرار میدهد. ...

دانلود نمونه سوال امتحان هیدرولیک و آز

دانلود نمونه سوال امتحان هیدرولیک و آز

دانلود نمونه سوال امتحان هیدرولیک و آز ... ...

دانلود رایگان جزوه عملیات انتقال جرم

جزوه: عملیات انتقال جرم استاد: قائمی  دانشگاه علم و صنعت ایران *تایپی   ...

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین ویرایش دوم SHU LIN

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین ویرایش دوم SHU LIN

حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین ویرایش دوم SHU LIN   تعداد صفحات: 126 فرمت: PDF زبان: لاتین ویرایش : دوم عنوان لاتین: Error Control Coding نویسندگان: شو لین، دانیل کاستلو Shu Lin, Daniel Costello   توضیحات این حل المسائل بصورت رسمی از انتشارات تهیه شده ... ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اهداف تربيت ‌بدنی و ورزش در مدارس‌ در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اهداف تربيت ‌بدنی و ورزش در مدارس‌ در 31 اسلاید

ورزش به تمامی گونه‌های فعالیت فیزیکی بدن گفته می‌شود که شرکت کنندگان آن می‌توانند به صورت منظم و سازمان یافته یا گاه به گاه در آن شرکت کنند و از آن برای بهبود تناسب اندامشان یا فراهم آوردن سرگرمی و تفریح بهره ببرند. ورزش می‌تواند به صورت رقابتی برگزار شود که در این صورت ... ...

دانلود جزوه مهندسی رودخانه دانشگاه تهران استاد سلاجقه

جزوه ی مهندسی رودخانه آماده برای دانلود است. دانشگاه: تهران استاد: دکتر علی سلاجقه منبع درسی، آزمون ارشد، استخدامی منبع دکترای رشته آبخیزداری فرمت: پی دی اف PDF، قابل استفاده در هر سیستم و دستگاه (موبایل، لپ تاپ و ...) تعداد صفحات: 106 کیفیت: بسیار عالی نوع: دست نویس ...

دانلود جزوه آمار و روش تحقیق مصاحبه دکتری

دانلود جزوه آمار و روش تحقیق مصاحبه دکتری

دانلود جزوه آمار و روش تحقیق مصاحبه دکتری   ... ...

طرح توجیهی تولید بیسکوییت و ویفر

طرح توجیهی تولید بیسکوییت و ویفر

طرح توجیه فنی،مالی و اقتصادی عنوان طرح توجیهی+فرم خام این طرح توجیهی با فرمت قابل ویرایش ورد(word) برای دانلود شما آماده شده وفایل این طرح کارآفرینی بر روی سرورهای سایت آپلود شده است. شما پس از دانلود یک فایل زیپ بدون پسورد خواهید داشت که با دابل کلیک روی آن فایل پی دی اف ... ...

پاسخنامه کتاب دانش آموز Viewpoint 2

پاسخنامه کتاب دانش آموز Viewpoint 2

در این محصول پاسخنامه تمرینات کتاب دانش آموز ویوپوینت 2 (Viewpoint 2 Students book) برای شما بزرگواران قرار داده شده و شامل پاسخ تمرینات تمامی 12 درس کتاب می‌باشد. از این به بعد دیگر لازم نیست نگران نمرات حل تمرین خود در کلاس زبان باشید. از طریق قسمت اطلاعات دانلود در آخر ... ...

دانلود ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری تشریح کامل در 7 جلد

دانلود ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری تشریح کامل در 7 جلد

دانلود ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری ره تشریح کامل در 7 جلد تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب‌ نويسنده: ذهنى تهرانى، سيد محمد جواد ملاحظات: ترجمه و شرح مكاسب شيخ انصارى‌   شامل 7 جلد کامل: جلد اول: (از ابتدای کتاب مکاسب تا ابتدای نوع چهارم از مکاسب ... ...

نقشه سیم کشی موتورسیکلت های CFMOTO 250 NK

نقشه سیم کشی موتورسیکلت های CFMOTO 250 NK

نقشه سیم کشی موتورسیکلت های سی اف موتو CFMOTO 250 NK به صورت کاملا فارسی و رنگی و بسیار با کیفیت فرمت : pdf (پی دی اف) قابلیت باز شدن در انواع دستگاههای اندروید، آیفون، لپتاب، کامپیوتر و ... شامل سیم کشی کامل تمام تجهیزات برقی و سنسورها و عملگرها قابل استفاده برای مدل ... ...

دانلود کتاب صوتی روانشناسی زنان یکصد و پنجاه راز از زنان به همراه یکصد و پنجاه مهارت ارتباطی

دانلود کتاب صوتی روانشناسی زنان یکصد و پنجاه راز از زنان به همراه یکصد و پنجاه مهارت ارتباطی

دانلود کتاب صوتی روانشناسی زنان یکصد و پنجاه راز از زنان به همراه یکصد و پنجاه مهارت ارتباطی-کتاب روانشناسی زنان که شامل صد و پنجاه راز در مورد زنان به همراه صد و پنجاه نکته ارتباطی با آنان می باشد. این کتاب از چند ویژگی خاص برخوردار است؛ از جمله تمامی شاخص های کتاب روان ... ...

بک دراپ نوزاد چمدان و خرس های عروسکی-کد 2078

بک دراپ نوزاد چمدان و خرس های عروسکی-کد 2078

مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ نوزاد چمدان و خرس های عروسکی-کد 2078 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP عرض 1920 PIX کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل کاربري آسان جايگزين مناسب براي دکورهاي گران قيمت کیفیت عالی قيمت مناسب تبديل عکس هاي ... ...

دانلود رام فول فارسی سامسونگ S5 G900MD

دانلود رام فول فارسی سامسونگ S5 G900MD

دانلود رام فول فارسی سامسونگ S5 G900MD دانلود فایل فلش رسمی و فارسی بدون مشکل گوشی سامسونگ Galaxy S5_G900MD با اندروید نسخه ۶٫۰٫۱ مارشمالو و آموزش فلش حل مشکل هنگ روی آرم سامسونگ و گوگل پلی حل مشکل USSD و WIFI حل مشکل failed دادن Odin و بدون نیاز به نصب ریکاوری و روت ... ...

پاسخنامه کتاب Longman Academic Writing Series 2

پاسخنامه کتاب Longman Academic Writing Series 2

مهارت نوشتن برای خیلی از افراد بسیار سخت است و انتخاب یک منبع خوب و معتبر برای تقویت مهارت Writing میتواند کمک بسیاری به زبان آموز بکند. سری کتاب‌های Longman Academic Writing Series New Edition یکی از مطرح ترین منابع آموزشی برای تقویت مهارت Writing زبان انگلیسی است که از ... ...

دانلود پروژه آبرسانی با نرم افزار Water gems  & Arc GIS

دانلود پروژه آبرسانی با نرم افزار Water gems & Arc GIS

در این بخش پاورپوینت پروژه آبرسانی با نرم افزار Water gems & Arc GIS در 80 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است.   مشخصات پروژه : استان : ..... شهرک : ....... جمعیت در سال 1385 : 9518 نفر دوره طرح : 25 سال ( 1410 شمسی ) جمعیت در ... ...

دانلود پروژه ساخت و طراحی سایت کوهنوردی( با قابلیت ویرایش کامل پروژه و داکیومنت با فایل Word)تعداد صفحات 62

دانلود پروژه ساخت و طراحی سایت کوهنوردی( با قابلیت ویرایش کامل پروژه و داکیومنت با فایل Word)تعداد صفحات 62

علوم رایانه در چند دهه ی اخیر باعث شده است تمامی علوم از روش سنتی خود به سمت تکنولوژی الکترونیک و فناوری اطلاعات گرایش پیدا کرده و رنگ و روی نوینی به خود بگيرد.زیرا که امروزه می بینیم در هر اداره و سازمانی و یا هر جایی که اطلاعاتی لازم است ثبت شود رایانه ها برای این منظور ... ...تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد